Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2017

Thứ tư - 15/02/2017 21:18

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THANH OAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG MN HỒNG DƯƠNG

Số: 02 /KH-MNHD

         Hồng Dương , ngày 15 tháng 01 năm 2017

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

KẾ HOẠCH

Công tác văn thư lưu trữ năm 2017.

 

 
 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 452/KH-UBND của UBND huyện Thanh Oai ngày 30/12/2016 về Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2017;

Trường MN Hồng Dương xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 2017 với những nội dung trọng tâm như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU.

1. Mục đích:

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ; đưa công tác văn thư, lưu trữ dần đi vào nền nếp.

Từng bước hoàn thiện công tác văn thư, lưu trữ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, để đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, phục vụ công tác chỉ đạo, điểu hành và sử dụng tài liệu lưu trữ.

2. Yêu cầu:

Các tổ, bộ phận, các cá nhân trong nhà trường thực hiện tốt Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của trường;

Ban giám hiệu chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn thư, lưu trữ trong đó chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra, soạn thảo văn bản, lập hồ sơ, bảo quản, sử dụng con dấu và bố trí kho, phòng lưu trữ tài liệu, công tác thu thập, chỉnh lý, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ có hiệu quả.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ.

1.Công tác tổ chức cán bộ:

a, Về tổ chức: Nhà trường có nhân sự làm công tác văn thư chuyên trách.

b, Về nhân sự làm kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ: Tăng cường bổ sung, sắp xếp biên chế làm kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ tại các trường học trong đó ưu tiên bố trí người có đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn chuyên môn của cấp trên.

c, Về đào tạo bồi dưỡng: Văn thư nhà trường tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ do cấp trên tổ chức.

d, Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ phụ cấp độc hại cho công chức, viên chức làm văn thư, lưu trữ tại những nơi đã bố trí được kho lưu trữ và phân công nhiệm vụ cụ thể theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về văn thư lưu trữ:

a, Triển khai thực hiện tốt Luật lưu trữ; Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ; Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan;

b, Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, sưu tầm tài liệu lưu trữ quý hiếm trên địa bàn huyện  theo Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 18/9/2015 của UBND huyện Thanh Oai. Nhà trường học tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản trên tại các hội nghị, cuộc họp của trường mình tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và lao động hợp đồng.

3. Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ văn thư lưu trữ:

- Soạn thảo và ban hành văn bản: Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện soạn thảo, ban hành văn bản của nhà trường đảm bảo đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định tại Thông tư số 55/2005/TTLT-VPCP ngày 06/05/2005 của Văn phòng Chính phủ-Bộ Nội vụ và Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ.

- Quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan: Thực hiện việc quản lý văn bản đi, văn bản đến và hướng dẫn, tổ chức lập hồ sơ công việc, nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, tổ chức theo Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản. lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

- Quản lý và sử dụng con dấu: Quản lý an toàn, chặt chẽ đúng quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư theo Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

- Thu thập và giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử: Tiếp tục thực hiện công tác sưu tầm tài liệu lưu trữ quý hiếm năm 2016 theo Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 18/9/2015 của UBND huyện Thanh Oai.

- Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ: Tăng cương sử dụng hòm thư công vụ trong hoạt động của nhà trường, đầu tư trang bị máy Scan văn bản.

- Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về văn thư, lưu trữ: Nhà trường bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách được giao hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ về văn thư, lưu trữ, mua sắm trang thiết bị bảo quản tài liệu, chỉnh lý tài liệu, thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về Lưu trữ theo Điều 39 Luật lưu trữ.

4.Nội dung hoạt động văn thư, lưu trữ trong trường:

         - Ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017;

         - Công tác quản lý văn bản đi, văn bản đến, soạn thảo, ban hành văn bản;

         - Quản lý sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật;

         - Lập hồ sơ lưu trữ vào cơ quan.

         - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ;

         - Thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ theo quy định và theo hướng dẫn của cấp trên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Trên đây là Kế hoạch về việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của nhà trường yêu cầu các tổ, bộ phận, cá nhân tập trung thực hiện các nhiệm vụ về văn thư, lưu trữ năm 2017, đảm bảo chất lượng và hoàn thành nhiệm vụ theo đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Các tổ CM;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Dương Thị Nhinh

 

Tác giả bài viết: Đỗ Thị Thuần

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu đơn vị

 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của nhà trường:  Trường tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục Mầm non dành cho cấp Mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động...

Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây